Burmistrz Gorzowa Śląskiego zaprasza mieszkańców Gminy Gorzów Śląski do konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa i Osiedla. 

Wszelkie uwagi dotyczące projektu należy zgłaszać właściwemu sołtysowi lub w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15. Konsultacje społeczne mieszkańców trwać będą do 31 maja 2018 roku.