SKŁAD RADY MIEJSKIEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja 

1

KAJKOWSKI ARTUR

Przewodniczący

2

CZYŻEWSKI MARCIN

Z- ca Przewodniczącego

3

MALECHA ROBERT

Z- ca Przewodniczącego

4

DYRKA SEBASTIAN

Członek Rady Miejskiej

5

DZIEDZIC BOGUSŁAW

Członek Rady Miejskiej

6

FRONCEK KLAUDIA

Członek Rady Miejskiej

7

JURCZOK MAREK

Członek Rady Miejskiej

8

KIECKO JANUSZ

Członek Rady Miejskiej

9

KULESA DAMIAN

Członek Rady Miejskiej

10

MÜNZER JÓZEF

Członek Rady Miejskiej

11

OSTRZECHA JÓZEF

Członek Rady Miejskiej

12

PAWEŁCZYK PIOTR

Członek Rady Miejskiej

13

SCHIRCH MARCIN

Członek Rady Miejskiej

14

STEFAN TOMASZ

Członek Rady Miejskiej

15

SZIRCH REGINA

Członek Rady Miejskiej

 

KOMISJE STAŁE RADY MIEJSKIEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM

KOMISJA REWIZYJNA

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1

Marek Jurczok

Przewodniczący

2

Marcin Schirch

Z- ca Przewodniczącego

3

Sebastian Dyrka

Członek Komisji

4

Regina Szirch

Członek Komisji

 

KOMISJA DS. BUDŻETU, FINANSÓW I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1

Marcin Schirch

Przewodniczący

2

Bogusław Dziedzic

Z- ca Przewodniczącego

3

Marcin Czyżewski

Członek Komisji

4

Sebastian Dyrka

Członek Komisji

5

Klaudia Froncek

Członek Komisji

6

Marek Jurczok

Członek Komisji

7

Damian Kulesa

Członek Komisji

8

Józef Ostrzecha

Członek Komisji

9

Regina Szirch

Członek Komisji

 

KOMISJA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Lp

Imię i nazwisko

Funkcja

1

Józef Ostrzecha

Przewodniczący

2

Piotr Pawełczyk 

Z- ca Przewodniczącego

3

Marcin Czyżewski

Członek Komisji

4

Bogusław Dziedzic 

Członek Komisji

5

Janusz Kiecko

Członek Komisji

6

Damian Kulesa 

Członek Komisji

7

Robert Malecha

Członek Komisji

8

Józef MÜnzer

Członek Komisji

9

Tomasz Stefan Członek Komisji

 

KOMISJA KULTURY, OŚWIATY i OCHRONY ZDROWIA

Lp

Imię i nazwisko

Funkcja

1

Klaudia Froncek 

Przewodnicząca

2

Artur Kajkowski

Z- ca Przewodniczącej

3

Janusz Kiecko 

Członek Komisji

4

Robert Malecha

Członek Komisji

5

Józef MÜnzer 

Członek Komisji 

6

Piotr Pawełczyk 

Członek Komisji 

7

Tomasz Stefan Członek Komisji