REFERAT ORGANIZACYJNY

1.   Podinspektor ds. techniczno- kancelaryjnych    um@gorzowslaski.pl    34/ 35 05 710 wew. 21
2.  Podinspektor ds. techniczno- administracyjnych    um@gorzowslaski.pl    34/ 35 05 710 wew. 43

 

BIURO OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ

1.  Podinspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej i kadr    um@gorzowslaski.pl    34/ 35 05 710 wew. 48

 

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, ROLNICTWA I LEŚNICTWA 

1.  Kierownik Referatu    mm.grl@gorzowslaski.pl     34/35 05 710 wew. 26
2.  Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami    mw.grl@gorzowslaski.pl      34/35 05 710 wew. 56 
3. Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami    jw.grl@gorzowslaski.pl      34/35 05 710 wew. 25 

 

REFERAT FINANSOWY

1.  Skarbnik    skarbnik@gorzowslaski.pl    34/35 05 710 wew. 29 
2.  Inspektor ds. księgowości budżetowej   sm.fn@gorzowslaski.pl    34/35 05 710 wew. 27
3.  Inspektor ds. księgowości budżetowej    esp.fn@gorzowslaski.pl     34/35 05 710 wew. 28 
4.  Inspektor ds. księgowości podatkowej    js.fn@gorzowslaski.pl     34/35 05 710 wew. 40  
5. Podinspektor ds. księgowości podatkowej   ip.fn@gorzowslaski.pl    34/35 05 710 wew. 70 
6.  Inspektor ds. podatkowych    at.fn@gorzowslaski.pl     34/35 05 710 wew. 60
7.  Podinspektor ds. podatkowych    gj.fn@gorzowslaski.pl     34/35 05 710 wew. 30 

 

REFERAT INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Kierownik Referatu   mg.izs@gorzowslaski.pl   34/3505710 wew. 38
2. Podinsp. ds. planowania przestrzennego i inwest.   js.izs@gorzowslaski.pl   34/3505710 wew. 36
3. Inspektor ds. ochrony środowiska   imk.izs@gorzowslaski.pl   34/3505710 wew. 58
4. Podinspektor ds. gospodarki odpadami   rm.izs@gorzowslaski.pl   34/3505710 wew. 54
5. Podinspektor ds. Inwestycji   wd.izs@gorzowslaski.pl   34/3505710 wew. 57

 

REFERAT BEZPIECZEŃSTWA, DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PROMOCJI

1. Kierownik Referatu

 gczk@gorzowslaski.pl  34/3505710 wew. 37
2. Inspektor ds. działalności gospodarczej i promocji

 ms.bdp@gorzowslaski.pl  34/3505710 wew. 55
3. Podinsp. ds. gospodarki mieszkaniowej
i współpracy z organizacjiami pozarządowymi
 ks.bdp@gorzowslaski.pl  34/3505710 wew. 35

 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

1.

Kierownik Referatu, Kierownik USC

   do.so@gorzowslaski.pl    34/3505710 wew. 39
2. Insp. ds. ewidencji ludności    jm.so@gorzowslaski.pl     34/3505710 wew. 67