46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15

tel.: 34/ 35 05 710
fax.: 34/ 35 94 004 wew. 42
um@gorzowslaski.pl
www.gorzowslaski.pl

koniec tekstu promocyjnego

46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15

tel.: 34/ 35 05 710, 35 05 715-717
fax.: 34/ 35 94 710 wew. 42
um@gorzowslaski.pl
www.gorzowslaski.pl

 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego- Artur Tomala

Skarbnik Miasta - Katarzyna Sówka

 

GMINA GORZÓW ŚLĄSKI
46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15

tel.: 34/ 35 05 710, 35 05 715-717
fax.: 34/ 35 05 710 wew. 42
NIP 576- 15- 50- 857
nr konta bankowego: 16 8909 1058 2005 0000 0013 0010