46-310 Gorzów Śląski
ul. Byczyńska 9
tel.: 34/ 35 94 216

 
koniec tekstu promocyjnego

46-310 Gorzów Śląski, ul. Byczyńska 9
tel.: 34 35 94 216
e-mail.: zs.gorzow.wp.pl
www.zsgorzow.pl
Dyrektos ZSG: Bogusław Łazik