Program priorytetowy „Czyste Powietrze"

 

Spotkanie informacyjne Programu priorytetowego „Czyste Powietrze"

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  przeprowadzi spotkanie informacyjne z zakresu Programu priorytetowego NFOŚiGW „Czyste Powietrze”,

w dniu 8 października 2018r. godz. 1800

 

Miejsce spotkania: Sala Wiejska w Pawłowicach, Pawłowice 74

 

Program Czyste Powietrze dotyczy dofinansowania nowych źródeł ciepła
i termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Celem programu jest zmniejszenie lub unikniecie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
  • docieplenie przegród budynku,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznej),
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Intensywność dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy liczonego zgodnie z metodyką opisaną w instrukcji do wypełnienia wniosku o dofinansowanie (w oparciu o zasady Programu Rodzina 500 +)

 

Ważne !!!

Nabory wniosków prowadzone są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, ul. Krakowska 53, 45 – 018 Opole

tel. (77) 45 37 611

https://www.wfosigw.opole.pl/aktualnosci