Informacja o uzyskanym dofinansowaniu na przedsięwzięcie: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski – w roku 2019”

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego, Gmina Gorzów Śląski otrzymała dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski – w roku 2019”.

 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 24 647,33 złotych

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 10 014,12 zł

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - 11 410,80 zł

środki własne gminy - 1 396,68 zł