OCRG: Spotkania tematyczne branżowe w dniach 23.02 oraz 26.02

Szanowni Państwo,

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki realizuje wraz z Krajem morawsko-śląskim z Republiki Czeskiej projekt „Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców oraz przedstawicieli IOB, przedstawicieli samorządów lokalnych na spotkania grup tematycznych (branżowych), które odbędą się w  Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Celem spotkań jest zapoznanie się z rynkiem czeskim, warunkami prawnymi panującymi po obu stronach granicy, możliwościami współpracy na czesko-polskim pograniczu. Spotkania te będą również doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z przedsiębiorcami i Instytucjami Otoczenia Biznesu z Republiki Czeskiej i okazją do dyskusji.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się ze szczegółowym programem spotkania, który znajduje się w załączniku oraz przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Spotkania tematyczne odbywać się będą w podziale na poszczególne branże:

1) rolnictwo i przemysł spożywczy 23 lutego 2015, w godzinach 10:00-13:00.

2) ruch turystyczny, balneologia, lecznictwo 23 lutego 2015, w godzinach 10:00-13:00.

3) budownictwo z OZE 26 lutego 2015, w godzinach 10:00-13:00.

4) przemysł drzewny i meblarski 26 lutego 2015, w godzinach 10:00-13:00.

 

W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt z Biurem Projektu:

Anną Juszczyszyn: e-mail a.juszczyszyn@ocrg.opolskie.pl

Łukaszem Kucharskim: e-mail l.kucharski@ocrg.opolskie.pl

tel. 77 40 33 641 lub 77 40 33 609

 

Anna Juszczyszyn

 

OCRGOpolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Dział Przedsiębiorczości

ul. Spychalskiego 1a

45-716 Opole           

tel. 77 40 33 643

www.ocrg.opolskie.pl