Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie opolskim w 2014 r.

Szanowni Państwo

 

Urząd Statystyczny w Opolu uprzejmie informuje, że na stronie internetowej  http://opole.stat.gov.pl/ zamieszczona została publikacja „Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie opolskim w 2014 r.”

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią opracowania.

Publikacja prezentuje informacje o podmiotach gospodarki narodowej z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego, według stanu w końcu grudnia 2014 r. Opracowanie zawiera charakterystykę podmiotów między innymi według form prawnych, sektorów własności, rodzaju przeważającej działalności oraz podregionów, powiatów i gmin.

 

Zachęcamy do korzystania z publikacji i informacji statystycznych przygotowanych przez Urząd Statystyczny.

 

       Hanna Sterniuk-Mościcka

             Referendarz Statystyk

     Opolski Ośrodek Badań Regionalnych

      Urząd Statystyczny w Opolu

               ( 77 4231001 w. 101

e-mail: H.Sterniuk-Moscicka@stat.gov.pl