RÓŻE POWIATU 2016


We wtorek 12 stycznia 2016 r., w auli Zespołu Szkół w Oleśnie odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień RÓŻE POWIATU Starosty Oleskiego.

Nagrody wręczali Starosta Oleski Stanisław Belka, Wicestarosta Roland Fabianek, Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń oraz przybyły na uroczystość Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła.

Laureatem nagrody  „Róże Powiatu 2015” z Gorzowa Śląskiego został ksiądz Józef Dziuk, który od 1991 roku jest proboczem Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świetej w naszym mieście. 

Posługa kapłańska księdza Józefa widoczna jest w każdym zakątku tego miasteczka. Sam kościół i jego obejście  promienieją, bowiem ze środków unijnych ksiądz Józef skorzystał trzykrotnie. Pierwszą inwestycją była budowa parkingu przykościelnego, kolejną budowa dzwonnicy bramowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół kościoła, natomiast trzecie przedsięwzięcie to wydanie publikacji pt. „Gorzów Śląski wczoraj i dziś”, współautorstwa księdza.  Książka zawiera dzieje parafii i Gorzowa Śląskiego oraz uwzględnia aktualne osiągnięcia, ujmuje opis części Drewnianego Szlaku Budownictwa Sakralnego- będącego perełką na skalę ogólnopolską. Ksiądz Józef Dziuk za te działania otrzymał wyróżnienie Lokalnej Grupy Dzialania Górna Prosna w kategorii organizacje pozarządowe. Rok 2015 zapisał się szczególnie dla gorzowian, ponieważ był to rok Jubileuszu 120. lecia konsekracji Kościoła pw. Trójcy Świętej. Ksiądz Józef Dziuk był inicjatorem oraz głównym organizatorem udanego przedsięwzięcia- rodzinnego festynu, który skupił rzesze mieszkańców i przyjezdnych. Należy wspomnieć, że nasz laureat przeprowadził wszystkie konieczne remonty wnętrza kościoła. Wspólnie z parafianami  pięknie odrestaurował stacje drogi krzyżowej.  Za sprawą księdza funkcjonuje strona internetowa Parafii Trójcy Świętej w Gorzowie Śląskim.
Przede wszystkim jednak Ksiądz Józef Dziuk to wspaniały, pogodny człowiek, z dużą dozą dystansu do siebie i pokorą do świata, mający dla każdego  czas i pocieszenie.

Również nominowaną do Nagrody Róże Powiatu 2015 została pani Urszula Keler, która od ponad 30 lat związana z działalnością kulturalną w gminie Gorzów Śląski. Na co dzień jej pasją jest działalność biblioteczna, i naprzemiennie pełni obowiązki Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim. Spotkania z autorami książek, wzbogacanie księgozbioru i animacja czasu wolnego dla dzieci pochłaniają panią Urszulę. Pod jej okiem  wydawany jest miesięcznik lokalny „ Echo Gorzowa”. Jest bardzo zaangażowana w działalność rozrywkową. To właśnie jej pomysł:  Ogólnopolski Turniej Tańca Disco i Hip –Hop oraz organizacja Koncertu Kolęd w Gorzowie.