Szkolenie w zakresie zasad wypełniania wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich w 2016 r.