Harmonogram otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Zarząd Województwa Opolskiego na realizację zadań w sferze pożytku publicznego w 2017 roku.

 

Harmonogram otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Zarząd Województwa Opolskiego na realizację zadań w sferze pożytku publicznego w 2017 roku. Harmonogram będzie również dostępny na stronie www.ngo.opolskie.pl oraz na www.bip.opolskie.pl

 

 

Załączniki