Od października został udostępniony mieszkańcom gminy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czyli tzw. PSZOK. Jest to miejsce w którym mieszkańcy mogą w bezpłatny i łatwy sposób pozbyć się niemal wszystkich posegregowanych odpadów w tym odpadów problemowych.

koniec tekstu promocyjnego

PSZOK

 

Rodzaje przyjmowanych odpadów w PSZOK

 

Do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy gminy Gorzów Śląski mogą bezpłatnie oddać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:

 

 

Odpady Suche

Makulatura

gazety, czasopisma, prospekty, katalogi i reklamy, papierowe torby na zakupy, książki, zeszyty, papier biurowy i kserograficzny, kartony, tektury i koperty,

Metale

puszki aluminiowe i stalowe, garnki, narzędzia metalowe, drobny złom, folie aluminiowe, nakrętki do słoików, kapsle

Tworzywa sztuczne

plastikowe butelki po napojach, olejach spożywczych i kosmetykach, opakowania po płynach do mycia i chemii gospodarczej, plastikowe reklamówki i worki, koszyczki po owocach i wyrobach garmażeryjnych, opakowania wielomateriałowe np. kartony po mleku czy napojach

Odpady biodegradowalne:
kuchenne

obierki owoców i warzyw, skórki pomarańczy i bananów, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, pozostałość żywności,

Odpady biodegradowalne zielone

skoszona trawa, liście, gałęzie, chwasty

Odpady szklane

butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach

Odpady wielkogabarytowe

szafy, stoły, krzesła, sofy, komody, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

lodówki, pralki, odkurzacze, telefony stacjonarne i komórkowe, kalkulatory, odtwarzacze mp3, odtwarzacze CD i DVD, żelazka, gofrownice, tostery, miksery, mikrofalówki, elektryczne podgrzewacze wody, przewody i narzędzia elektryczne, telewizory, komputery, konsole i gry komputerowe, drukarki, klawiatury i myszki komputerowe

Przeterminowane leki

Niewykorzystane lub przeterminowane leki

Chemikalia

Rozpuszczalniki, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

Zużyte baterie i akumulatory

Zużyte baterie i akumulatory

Zużyte opony

Zużyte opony samochodowe, motocyklowe, rolnicze,

Gruz budowlany

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany oraz ceramiczny w ilości do 150 kg na rok w przeliczeniu na osobę zamieszkującą nieruchomość.

Nie będą przyjmowane m.in odpady: drewno, szkło, tworzywa sztuczne, papa, materiały izolacyjne,  

Odpady z utrzymania czystości miasta

Odpady z czyszczenia ulic i placów

Inne odpady niebezpieczne

Środki ochrony roślin inne, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, detergenty zawierające substancje niebezpieczne,

 

Pamiętaj, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne. Jeśli jesteś przedsiębiorcą PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

 

Lokalizacja

PSZOK jest zlokalizowany w Krzyżanowicach przy składowisku odpadów.

 

Godziny otwarcia

 PSZOK czynny jest:

w pierwszą i trzecią środę miesiąca od godziny 13:00 do 17:00

w drugą i czwartą sobotę miesiąca od godziny 9:00 do 13:00