W uzupełnieniu informacji dot. ZIP, Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 7 grudnia 2013r. wdrożono nowe funkcjonalności systemu ZIP - nadawanie loginów i haseł dla dzieci (login i hasło może odebrać rodzic, który zgłosił dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego)