https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mks97i9pv0

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU I ODDAJ SWÓJ GŁOS DLA PARTNERSTWA SAMORZĄDÓW ZIEMI OLESKIEJ!
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Gorzów Śląski do wzięcia udziału w badaniach ankietowych organizowanych w ramach projektu pilotażowego Centrum Wsparcia Doradczego!
W 2020 roku nasza gmina Gorzów Śląski wspólnie z Gminami Radłów, Zębowice, Olesno oraz z Powiatem Oleskim zawiązała Partnerstwo Samorządów Ziemi Oleskiej. Obecnie trwają prace nad kierunkami rozwoju Partnerstwa i listą wspólnych działań. Wierzymy, że współpracując z innymi samorządami – naszymi sąsiadami - możemy osiągnąć więcej.Wspólnie podejmiemy staraniao fundusze pomocowe na realizację przedsięwzięć kluczowych dlapoprawy jakości życia mieszkańców gmin na obszarze Partnerstwa.
Głos naszych mieszkańców jest dla nas bardzo ważny. Poprzez ankietę on-line chcemy poznać Państwa opinie na temat miejsca zamieszkania, jakości oraz dostępności świadczonych lokalnie usług, a także potrzeb i oczekiwań w zakresie kierunków rozwoju naszej gminy.
Zebrane w toku badań informacjewykorzystamy w procesie planowania kierunków rozwoju partnerstwa,tak abyśmy mogli lepiej dostosować politykę naszejgminy do potrzeb naszych mieszkańców, szczególnie w zakresie świadczonych usług publicznych.
Zapraszamy do wypełnienia ankiety!