Konsultacje projektu rozbudowy drogi krajowej nr 42/45 (Kluczbork - Gorzów Śląski)