Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia

INFORMACJE O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA


Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 139 z późn.zm.) Burmistrz Gorzowa Śląskiego informuje mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia:

Załączniki