Informacja o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej w roku 2017 (ostrzeżenie)

Informacja o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej w roku 2017 (ostrzeżenie)

 

Załączniki