URZĄD MIEJSKI W GORZOWIE ŚLĄSKIM          

tel.  +48 34 350 57 10;   +48 34 359 40 04;   

fax - nr wew. 42

 


REFERAT ORGANIZACYJNY (OR-I)

SEKRETARIAT: nr wew. 500, 143

 


REFERAT FINANSOWY (FN-II)

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA: nr wew. 127, 128

KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA: nr wew. 140

KASA: nr wew. 159

WYMIAR PODATKÓW I OPŁAT: nr wew. 130, 160

 


REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, ROLNICTWA I LEŚNICTWA (GRL-III)

KIEROWNIK REFERATU: nr wew. 126

STANOWISKO D/S GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI: nr wew. 125, 156

 


REFERAT INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO (IZP-IV)

KIEROWNIK REFERATU: nr wew. 157

STANOWISKO D/S PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO: nr wew. 138

STANOWISKO D/S INWESTYCJI: nr wew. 136

STANOWISKO D/S INWESTYCJI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH: nr wew. 135

 


REFERAT BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I PROMOCJI (BOP-V)

KIEROWNIK REFERATU: nr wew. 158

STANOWISKO D/S DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PROMOCJI : nr wew. 155

STANOWISKO D/S WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I SOŁECTWAMI : nr wew. 141

 


REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO (SO-VI)

KIEROWNIK REFERATU I USC: nr wew. 139

STANOWISKO D/S EWIDENCJI LUDNOŚCI: nr wew. 150

 


BIURO OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ I KADR: nr wew. 148


REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ  (GK-VII)

KIEROWNIK REFERATU: nr wew. 154

STANOWISKO D/S GOSPODARKI I MIESZKANIOWEJ: nr wew. 154