Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

koniec tekstu promocyjnego

Nazwa firmy

Data udzielenia zezwolenia

Data wygaśnięcia / cofnięcia zezwolenia

Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usługowe „GOSKOM” Spółka z o.o., ul. Powstańców Śl. 23, 46-320 Praszka 

Maj 2008

Maj 2018

Usługi Komunalne „SOBEK” Andrzej Sobek ul. Powstańców Śląskich 7 46-200 Kluczbork

15.12.2014

15.12.2024

Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 13a, 46-310 Gorzów Śląski

Gminna jednostka organizacyjna prowadząca działalność na obszarze własnej gminy. Art. 7 ust 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399)