Stawki za odbiór odpadów komunalnych

Zmiana stawek za odbiór odpadów

Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegnie zmianie od marca 2016 roku. Opłata wzrośnie średnio o około 20%. Podwyżka jest spowodowana znaczącym wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. W związku z powyższym Rada Miejska w Gorzowie Śląskim zdecydowała o konieczności zmiany stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Miesięczne stawki obowiązujące od marca 2016 roku:

Odpady gromadzone selektywnie, a odpady BIO są kompostowane:

a) jednoosobowe gospodarstwa domowe - 17 zł;

b) gospodarstwa domowe liczące od 2 do 4 osób - 29 zł;

c) gospodarstwa domowe liczące od 5 do 6 osób - 41 zł;

d) gospodarstwa domowe liczące 7 osób i więcej - 53 zł.”

Odpady gromadzone selektywnie, a odpady BIO są oddawane (nieruchomość wyposażona w pojemnik na BIO)

a) jednoosobowe gospodarstwa domowe - 20 zł;

b) gospodarstwa domowe liczące od 2 do 4 osób - 35 zł;

c) gospodarstwa domowe liczące od 5 do 6 osób - 49 zł;

d) gospodarstwa domowe liczące 7 osób i więcej - 64 zł.

Odpady zmieszane

a) jednoosobowe gospodarstwa domowe - 34 zł;

b) gospodarstwa domowe liczące od 2 do 4 osób - 58 zł;

c) gospodarstwa domowe liczące od 5 do 6 osób - 82 zł;

d) gospodarstwa domowe liczące 7 osób i więcej - 106 zł.

 

 

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XV/101/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości (DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2015.3178)