Nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych

Rada Miejska w Gorzowie Śląskim Uchwałą Nr XV/113/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniła dotychczasowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi które zaczną obowiązywać od 1 marca 2020 roku. Za styczeń i luty 2020 roku obowiązują dotychczasowe stawki.

Odpady segregowane

 • Pojemnik na plastiki i metale
 • Pojemnik na szkło
 • Pojemnik na pozostałe

a) jednoosobowe gospodarstwa domowe - 26 zł,

b) gospodarstwa domowe liczące od 2 do 4 osób - 62 zł,

c) gospodarstwa domowe liczące od 5 do 6 osób - 84 zł;

d) gospodarstwa domowe liczące 7 osób i więcej - 88 zł.

Odpady segregowane + bio lub papier

 • Pojemnik na plastiki i metale
 • Pojemnik na szkło
 • Pojemnik na pozostałe
 • Pojemnik na bio LUB pojemnik na papier

a) jednoosobowe gospodarstwa domowe - 29 zł,

b) gospodarstwa domowe liczące od 2 do 4 osób - 75 zł,

c) gospodarstwa domowe liczące od 5 do 6 osób - 89 zł;

d) gospodarstwa domowe liczące 7 osób i więcej - 91 zł.

Odpady segregowane + bio i papier

 • Pojemnik na plastiki i metale
 • Pojemnik na szkło
 • Pojemnik na pozostałe
 • Pojemnik na bio
 • Pojemnik na papier

a) jednoosobowe gospodarstwa domowe - 32 zł,

b) gospodarstwa domowe liczące od 2 do 4 osób - 78 zł,

c) gospodarstwa domowe liczące od 5 do 6 osób - 91 zł;

d) gospodarstwa domowe liczące 7 osób i więcej - 94 zł.

Odpady zmieszane

 • Pojemnik na zmieszane

a) jednoosobowe gospodarstwa domowe - 64 zł,

b) gospodarstwa domowe liczące od 2 do 4 osób - 156 zł,

c) gospodarstwa domowe liczące od 5 do 6 osób - 182 zł;

d) gospodarstwa domowe liczące 7 osób i więcej - 188 zł.

 

 

Pojemniki – firmy / instytucje

Pojemnik

SEGREGOWANE

NIESEGREGOWANE

80

3,90 zł

15,60 zł

120

5,90 zł

23,60 zł

240

11,80 zł

47,20 zł

1100

54,10 zł

216,40 zł