INFORMACJE O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA


Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1152) Burmistrz Gorzowa Śląskiego informuje mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia:

Wod_Goła_10_2021.pdf
393.29kB
Wod_Krzywizna_10_2021.pdf
226.84kB
Wod_Uszyce_10_2021.pdf
411.56kB
Wod_Gorzow_09_2021.pdf
315.25kB
Wod_Goła_06_2021.pdf
384.61kB
Wod_Gorzow_06_2021.pdf
300.71kB
Wod_Gorzow_05_2021.pdf
283.88kB
Wod_Uszyce_04_2021.pdf
296.86kB
Ocena obszarowa jakości wody za 2020r..pdf
672.49kB
Wod_Krzywizna_12_2020.pdf
231.51kB
Wod_Gorzow_12_2020.pdf
468.42kB
Wod_Uszyce_12_2020.pdf
279.50kB
Wod_Krzywizna_08_2020.pdf
230.31kB
Wod_Uszyce_09_2020.pdf
346.21kB
Wod_Gorzów_Śl_09_2020.pdf
305.18kB
Wod_Goła_09_2020.pdf
345.17kB
Wod_Goła_06_2020.pdf
298.88kB
Wod_Krzywizna_06_2020.pdf
241.55kB
Wod_Gorzów_Śl_06_2020.pdf
300.03kB
Wod_Uszyce_06_2020.pdf
294.47kB
Uszyce_maj_2020.pdf
295.51kB
Gorzów_Śląski_maj_2020.pdf
277.60kB
Goła_kwiecień_2020.pdf
348.85kB
Gorzów_Śląski_kwiecień_2020.pdf
296.56kB
Ocena obszarowa jakości wody za 2019r.pdf
602.54kB
Uszyce_02.01.2020r.pdf
341.07kB
Jastrzygowice_Pawłowice_02.01.2020r.pdf
326.29kB
Goła_02.01.2020r.pdf
318.49kB
Krzywizna_23.08.2019.pdf
337.58kB
Goła_23.08.2019.pdf
499.09kB
Uszyce_23.08.2019.pdf
417.14kB
Krzywizna_VI_2019.pdf
251.12kB
Gorzów Śl_VI_2019.pdf
468.95kB
Gorzów_Śl_V_09.pdf
283.90kB
Uszyce_IV_26.pdf
323.21kB
Goła_IV_26.pdf
327.51kB
Uszyce_IV_09.pdf
301.27kB
Goła_IV_09.pdf
301.79kB
Ocena_wodociąg_Krzywizna_03_2019.pdf
247.70kB
Ocena_wodociąg_Gorzów_03_2019.pdf
303.55kB
Ocena obszarowa jakości wody za 2018r. dla gminy Gorzów Śląski.pdf
793.73kB
Ocena obszarowa jakości wody za 2018r. dla gminy Praszka.pdf
813.93kB
Ocena_wodociąg_Goła_12_2018.pdf
277.36kB
Ocena_wodociag_Uszyce_12_2018.pdf
281.12kB
Ocena_wodociąg_Gorzów_12_2018.pdf
293.75kB
Ocena_wodociąg_Krzywizna_09_2018.pdf
233.37kB
Ocena_wodociąg_Gorzów_Śl_09.2018.pdf
297.71kB
Ocena_wodociąg_Goła_08_2018.pdf
303.03kB
Ocena_wodociąg_Uszyce_08_2018.pdf
303.82kB
Okresowa_ocena_w.Gorzów_Śl_06.2018.pdf
294.42kB
Ocena_wodociag_Krzywizna_12_2018.pdf
226.10kB
Okresowa_ocena_w.GorzówŚl_04.2018.pdf
301.15kB
Okresowa_ocena_w.Goła_04.2018.pdf
405.67kB
Okresowa_ocena_w.Uszyce_04.2018.pdf
289.14kB
Okresowa_ocena_w_Gorzów_Śl_04.2018.pdf
285.77kB
Okresowa_ocena_w.Krzywizna_03.2018.pdf
212.74kB
Okresowa_ocena_w.Uszyce_03.2018.pdf
276.85kB
Okresowa_ocena_w.Goła_03.2018.pdf
284.26kB
Ocena obszarowa jakości wody za 2017r. dla gminy Gorzów Śląski.pdf
1.03MB
Ocena wody wodociąg w Krzywiźnie_grudzień_2017.pdf
225.38kB
Okresowa ocena jakości wody_listopad_2017_Uszyce.pdf
289.65kB
SUW Uszyce_11.2017r..pdf
248.72kB
Wodociąg sieciowy w Gołej_11.2017r..pdf
271.48kB
Okresowa ocena jakości wody_wrzesień 2017_Gorzów Śl..pdf
234.45kB
Ocena wody_wodociąg w Krzywiźnie_wrzesień_2017.pdf
216.37kB
Ocena wody_przepompownie_wrzesień_2017.pdf
223.55kB
Ocena wody_wodociąg w Uszycach_wrzesień_2017.pdf
297.93kB
Ocena wody_wodociąg w Gołej_wrzesień_2017.pdf
228.81kB
ocena wody wodociąg w Krzywiźnie.pdf
325.92kB
Wodociąg Krzywizna - czerwiec 2017r..pdf
205.45kB
Wodociąg Gorzów Śl - czerwiec 2017r..pdf
225.16kB
SUW Uszyce - czerwiec 2017r..pdf
260.19kB
Ocena wody - wodociąg Goła, czerwiec 2017r..pdf
210.99kB
Okresowa ocena jakości wody_maj_2017.pdf
326.96kB
Ocena wody - wodociąg Krzywizna_maj_2017.pdf
205.46kB
Ocena wody - wodociąg Gorzów Śl. 03.2017r..pdf
225.28kB
ocena wody przepompownie.pdf
215.04kB
Ocena wody - wodociąg Uszyce luty 2017r..pdf
215.04kB
Ocena obszarowa jakości wody za 2016r. dla gminy Gorzów Śląski.pdf
1.34MB
Ocena wody dla m. Pakoszów, Kobyla Góra, listopad 2016r..pdf
399.36kB
Ocena wody - wodociąg Goła, listopad 2016r..pdf
706.56kB
Ocena wody - Gorzów Śląski, październik 2016r..pdf
358.40kB
Ocena wody - wodociąg Gorzów Śląski - 09.2016r..pdf
348.16kB
Ocena wody - Uszyce, październik 2016r..pdf
481.28kB
Ocena wody - wodociąg Goła - 09.2016r..pdf
419.84kB
Ocena wody - wodociąg Uszyce - 09.2016r..pdf
399.36kB
Ocena wody - wodociąg Gorzów Śląski - 08.2016r..pdf
337.92kB
Ocena wody - wodociąg Gorzów Śl.- 05.2016r..pdf
348.16kB
Ocena wody - wodociąg Uszyce - 04.2016r..pdf
972.80kB
Ocena wody - wodociąg Goła - 02.2016r..pdf
665.60kB