CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

 Z dniem 1 lipca 2021 roku ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB).

Centralna Ewidencja Emisyjności budynków będzie informatycznym narzędziem w postaci mapy kotłów z informacją o rodzaju stosowanego systemu grzewczego w poszczególnych budynkach.

Deklaracje winien złożyć każdy właściciel nieruchomości lub zarządca budynków, który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, pokój nr 24 (deklaracja dostępna pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/).

 

Czym jest deklaracja?

To rodzaj ankiety w której podaje się:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  • adres e-mail (opcjonalnie).

Kiedy składamy deklarację?

Od 1 lipca 2021 r.

Dla nowopowstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy (do 30 czerwca 2022 roku).

Uwaga obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie
w terminie grozi grzywna!

 

Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 

Pliki do pobrania