Wykaz punktów adresowych zbierających przeterminowane leki i zużyte baterie gminie Gorzów Śląski