Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego zamieścił ogłoszenie na BIP o rozpoczęciu naboru wniosków do otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pożytku publicznego i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2018 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi. 
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do przejrzenia BIP Urzędu Marszałkowskiego:

http://www.bip.opolskie.pl/2018/02/otwarty-konkurs-ofert-na-wykonanie-przez-organizacje-i-inne-uprawnione-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego-w-roku-2018-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-samorzadu-wojew-3/