NFORMACJA

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim będzie realizował swoje zadania za pośrednictwem telefonów
oraz poczty mailowej.
Zaleca się, aby mieszkańcy pozostali w swoich miejscach zamieszkania oraz unikali grupowych spotkań towarzyskich.

Burmistrz
Gorzowa Śląskiego

Kontakt do załatwienia spraw urzędowych
w godzinach 7:15 – 15:00 (środa 7:30 – 15:30)

1. Dowody osobiste, zaświadczenia o zameldowaniu, odpisy aktów stanu cywilnego oraz sporządzanie aktu zgonu:
Tel. 34 350 57 10 wew. 139 lub wew. 150, um@gorzowslaski.pl

2. Wycinka drzew, sprawy mieszkaniowe, odpady komunale:
Tel. 34 350 57 10 wew. 158 lub wew. 154, um@gorzowslaski.pl

3. Działalność gospodarcza, pozwolenie na alkohol:
Tel. 34 350 57 10 wew. 155 lub wew. 141, um@gorzowslaski.pl

4. Podatki i opłaty:
Tel. 34 350 57 10 wew. 130, 140 lub 159, um@gorzowslaski.pl

5. Gospodarka nieruchomościami, rolnictwo i leśnictwo:
Tel. 34 350 57 10 wew. 156 lub wew. 126, um@gorzowslaski.pl

6. Decyzje o warunkach zabudowy, zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego:
Tel. 34 350 57 10 wew. 138 lub wew. 136, um@gorzowslaski.pl

7. Wszelkie inne sprawy nie wymienione wyżej:
Tel. 34 350 57 10 wew. 500 lub wew. 143, um@gorzowslaski.pl

Opłaty za czynsz oraz śmieci należy dokonywać przelewem na indywidualne konta.

Wszelkie inne opłaty na:
Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem Oddział Gorzów Śląski
Nr Konta: 16 8909 1058 2005 0000 0013 0010

Pisma i wnioski można również wysyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:
Urząd Miejski w Gorzowie Śl., ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śl.

oraz platformy ePuap https://epuap.gov.pl/wps/portal
adresy skrytek: /660q2rlvsj/SkrytkaESP lub /660q2rlvsj/skrytka

Urząd realizuje swoje zadania bez zmian, jedynie ograniczony jest dostęp do budynku Urzędu.