Informacja (w załączeniu) dotycząca osób uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń szkód łowieckich wyrządzonych przez dziki, łosie, daniele, sarny w uprawach i płodach rolnych - sezon 2019)2020 - na terenie Koła Łowieckiego SŁONKA w Byczynie