Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat oszczędzania i racjonalnego gospodarowania wodą

Honorowym Patronem Konkursu jest Państwowe gospodarstwo Wodne Wody Polskie