Uwaga Rolnicy!

Burmistrz Gorzowa Śląskiego informuje, że w związku z wystąpieniem opadów gradu na terenie Gminy Gorzów Śląski w miejscowościach: Uszyce, Goła, Zdziechowice, Nowa Wieś, Krzyżanowice, rozpoczęła pracę powołana przez Wojewodę Opolskiego komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie województwa opolskiego.

Osoby poszkodowane mogą składać do dnia 1 sierpnia 2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim w godzinach od 800 do 1500 wnioski o oszacowanie przez w/w komisję szkód powstałych w uprawach.

Szacowaniu strat podlegają uprawy przed ich zbiorem.

We wniosku należy ująć wszystkie uprawy jakie znajdują się w gospodarstwie rolnym (nawet te, w których nie wystąpiły żadne straty) zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność w ARiMR i dołączyć wydruk tego wniosku z aplikacji e-wniosek plus oraz dołączyć podpisaną informację o prywatności (RODO).

 

Pliki do pobrania