Informacja o nowych stawkach opłat za odbiór odpadów

Informacja

Informujemy, że Rada Miejska Gorzowa Śląskiego podjęła decyzję o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2019 roku. (UCHWAŁA NR III/19/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku).

 

Odpady segregowane

 • Pojemnik na plastiki i metale
 • Pojemnik na szkło
 • Pojemnik na pozostałe
 1. a) jednoosobowe gospodarstwa domowe - 18 zł,
 2. b) gospodarstwa domowe liczące od 2 do 4 osób - 36 zł,
 3. c) gospodarstwa domowe liczące od 5 do 6 osób - 49 zł;
 4. d) gospodarstwa domowe liczące 7 osób i więcej - 64 zł.

Odpady segregowane + bio lub papier

 • Pojemnik na plastiki i metale
 • Pojemnik na szkło
 • Pojemnik na pozostałe
 • Pojemnik na bio LUB pojemnik na papier
 1. a) jednoosobowe gospodarstwa domowe - 21 zł,
 2. b) gospodarstwa domowe liczące od 2 do 4 osób - 44 zł,
 3. c) gospodarstwa domowe liczące od 5 do 6 osób - 59 zł;
 4. d) gospodarstwa domowe liczące 7 osób i więcej - 77 zł.

Odpady segregowane + bio i papier

 • Pojemnik na plastiki i metale
 • Pojemnik na szkło
 • Pojemnik na pozostałe
 • Pojemnik na bio
 • Pojemnik na papier
 1. a) jednoosobowe gospodarstwa domowe - 23 zł,
 2. b) gospodarstwa domowe liczące od 2 do 4 osób - 48 zł,
 3. c) gospodarstwa domowe liczące od 5 do 6 osób - 64 zł;
 4. d) gospodarstwa domowe liczące 7 osób i więcej - 83 zł.

Odpady zmieszane

 • Pojemnik na zmieszane
 1. a) jednoosobowe gospodarstwa domowe - 48 zł,
 2. b) gospodarstwa domowe liczące od 2 do 4 osób - 81 zł,
 3. c) gospodarstwa domowe liczące od 5 do 6 osób - 115 zł;
 4. d) gospodarstwa domowe liczące 7 osób i więcej - 148 zł.

 

Terminy wnoszenia opłat:

styczeń i luty                 - do 15 lutego

marzec i kwiecień         - do 15 dnia kwietnia

maj i czerwiec               - do 15 czerwca

lipiec i sierpień              - do 15 dnia sierpnia

wrzesień i październik   - do 15 października 

listopad i grudzień         - do 15 grudnia

 

Zawiadomienie o zmianie stawki

Burmistrz Gorzowa Śląskiego zawiadomi właściciela nieruchomości (w formie pisemnej) o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

 

Zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość

W przypadku zmiany danych niezbędnych do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji do Burmistrza Gorzowa Śląskiego w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Okoliczności mające wpływ na zmianę wysokości opłaty to zmiana ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe – może to być związane np. z narodzinami lub zgonem, wprowadzeniem lub wyprowadzeniem się członka gospodarstwa domowego.