Procedura postępowania w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego na terenie PSZOK w Gorzowie Śląskim

  1. Brama wjazdowa na teren PSZOK musi być cały czas zamknięta.

  2. Na teren PSZOK klienci będą wpuszczani pojedynczo.

  3. Na terenie PSZOK może znajdować się pracownik obsługi i maksymalnie jedna osoba korzystająca z PSZOK

  4. Zaraz po wejściu na teren PSZOK klient musi zdezynfekować dłonie środkiem dezynfekcyjnym do którego dostęp ma pracownik PSZOK

  5. Po zdeponowaniu odpadów w odpowiednich kontenerach i dopełnieniu formalności przez pracownika obsługi, teren PSZOK należy opuścić.

  6. Pracownik przyjmujący klienta powinien mieć założoną maseczkę ochronną na twarz, rękawice jednorazowe oraz zachować odległość minimum 1,5 metra między sobą a klientem.