HARMONOGHRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- STYCZEŃ I LUTY 2021

Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe polegające na wyłonieniu wykonawcy odbierającego odpady został przygotowany harmonogram odbioru odpadów na najbliższe dwa miesiące – styczeń i luty 2021 roku.

 

 GORZÓW ŚLĄSKI

Miesiąc

Dni odbioru poszczególnych frakcji odpadów

POZOSTAŁE

ZMIESZANE

TWORZYWA I METALE

PAPIER

SZKŁO

BIO

STYCZEŃ

19

19

11

28

 

14

LUTY

16

16

8

25

24

11

 

 USZYCE, KRZYŻANOWICE, ZDZIECHOWICE

Miesiąc

Dni odbioru poszczególnych frakcji odpadów

POZOSTAŁE

ZMIESZANE

TWORZYWA I METALE

PAPIER

SZKŁO

BIO

STYCZEŃ

26

26

18

28

27

14

LUTY

23

23

15

25

 

11

 

 JAMY, KOZŁOWICE, BUDZÓW, KOBYLA GÓRA, PAKOSZÓW, GOŁA

Miesiąc

Dni odbioru poszczególnych frakcji odpadów

POZOSTAŁE

ZMIESZANE

TWORZYWA I METALE

PAPIER

SZKŁO

BIO

STYCZEŃ

12

12

25

28

 

14

LUTY

9

9

22

25

 

11

 

 DĘBINA, PAWŁOWICE, SKROŃSKO, JASTRZYGOWICE, NOWA WIEŚ

Miesiąc

Dni odbioru poszczególnych frakcji odpadów

POZOSTAŁE

ZMIESZANE

TWORZYWA I METALE

PAPIER

SZKŁO

BIO

STYCZEŃ

7

7

4

28

 

14

LUTY

3

3

1

25

 

11

 

ZABUDOWA WIELORODZINNA

Miesiąc

Dni odbioru poszczególnych frakcji odpadów

POZOSTAŁE

ZMIESZANE

TWORZYWA I METALE

PAPIER

SZKŁO

BIO

STYCZEŃ

7,12,19,26

7,12,19,26

4,11,18,25

28

27

14

LUTY

3,9,16,23

3,9,16,23

1,8,15,22

25

24

11

Pliki do pobrania