Program Ciepłe Mieszkanie

            Program Ciepłe Mieszkanie to program, który wspomaga finansowo możliwości dokonania zmian systemu grzewczego w lokalu mieszkalnym na system proekologiczny w celu poprawy jakości powietrza. Generalną zasadą jest likwidacja starych kopciuchów opalanych węglem i innymi paliwami stałymi.

Program skierowany jest do osób fizycznych, których roczny dochód nie przekracza 120tys.zł.

Program skierowanym jest do (kryterium tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego):

  • osób fizycznych będącymi właścicielami/współwłaścicielami lokalu mieszkalnego, ogrzewanego starymi piecami węglowymi (np.: piece zasypowe, piecokuchnie, piece kaflowe, kozy,  trzon kuchenny etc.),
  • osób fizycznych posiadającymi ograniczone prawo rzeczowe do lokalu mieszkalnego (takie jak: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka), który jest ogrzewanego starymi piecami węglowymi (jw.).

 

            Szczegóły Programu Ciepłe Mieszkanie są opublikowane na stronie: czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie

 

Gmina Gorzów Śląski w celu rozważenia przystąpienia do realizacji Programu Ciepłe Mieszkanie prosi osoby zainteresowane, które spełniają kryterium tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, który jest wyposażony w indywidualny stary, nieekologiczny system ogrzewania  o przesłanie poniższej ankiety:

 

 

Pliki do pobrania