sierowany jest do organizacji pozarządowych i organizacji nieformalnych mających ciekawy pomysł na projekt, aktywujących społeczność lokalną.

Nabór: 17.04-17.05.2013 r.

koniec tekstu promocyjnego

Lokalny Konkurs Grantowy

„Działaj Lokalnie VIII”

 

Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do udziału w LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM w ramach Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, mających ciekawy pomysł na projekt aktywizujący społeczność lokalną, inicjujący współprace na rzec dobra wspólnego i działających na Terebie gmin: Byczyna, Gorzów Śląski, Lasowice Wielkie, Kluczbork (z wyłączeniem miasta Kluczbork), Wołczyn.  

W ramach konkursu Ośrodek Działaj lokalnie przyznaje granty w kwocie maksymalnie 6 tysięcy złotych na realizacje projektów, które:

·         Zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;

·         Wynikają  z konkretnych potrzeb danej społeczności;

·         Mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;

·         Przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;

·         Będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego- samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;

·         Będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne- naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

 

Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.dzialajlokalnie.pl lub pobrać ze strony www.dolinastobrawy.pl wypełnić i odesłać e-mailem na adres biuro@dolinastobrawy.pl w dniach 14.04- 14.05.2013 r.

 

Regulamin Konkursu wraz z Wnioskiem dostępne są na stronach Stowarzyszenia: www.dolinastobrawy.pl, www.stobrawskiinkubator.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia.

 

W związku z powyższym zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 29 kwietnia 2013 roku o godz. 16:00 w Sali konferencyjnej Urzędu miejskiego w Kluczborku.

 

Na spotkaniu zostaną omówione istotne kwestie dotyczące regulaminu konkursu, a także nowe zasady wypełniania wniosku za pomocą generatora. Będzie także możliwość skonsultowania swoich projektów.

 

Szczegółowych informacji udziela Ośrodek działaj Lokalnie:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania „Dolina Stobrawy”

46-211 Kujakowice Górne, ul. XXX-lecia 5

Tel. 077/413 11 38; 530 111 550, mail: biuro@dolinastobrawy.pl