Starosta Oleski

zawiadamia, o wyłożeniu o wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego obrębów ewidencyjnych nr 0046 - Gorzów Śląski i 0088 - Więckowice, stanowiących jednostkę ewidencyjną 160802_4 Gorzów Śląski - Miasto.

koniec tekstu promocyjnego

 

ZAWIADOMIENIE.jpeg