Dotacje Unijne w Gminie Gorzów Śląski 2009-2014

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE PRZY UDZIALE ZEWNĘTRZNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH

koniec tekstu promocyjnego

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE PRZY UDZIALE ZEWNĘTRZNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH

 

Z ramienia Gminy Gorzów Śląski:

 

2009 rok

 1. Niech słońce świeci dla wszystkich dzieci w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wartość dofinansowania: 80 829,56 zł
 2. Rozbudowa wodociągu grupowego I etap Goła - Uszyce w ramach ZPORR zadanie zrealizowane w 2006 r., Wartość dofinansowania: 82 388,48 zł

 

2010 rok

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Jastrzygowice - Gorzów  Śląski z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, wartość dofinansowania: 195 597,18 zł
 2. Niech słońce świeci dla wszystkich dzieci w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wartość dofinansowania: 372 041,91 zł
 3. „Poprawa warunków edukacyjnych w szkołach” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, wartość dofinansowania: 664 194,14 zł

 

2011 rok

 1. Wartość całkowita zadania: 3 488 968,92 zł, wartość dofinansowania: 232 212,37 zł - na budowę kanalizacji sanitarnej Gorzów Śl. ul. Oleska z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Realizacje przez BOSziP w szkołach podstawowych i gimnazjum projekt „Moja Gmina szansą na lepszą przyszłość  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i c.d. projektu „Niech słońce świeci dla wszystkich dzieci”, wartość dofinansowania: 298 424,47

 1. Przebudowa ulic w Gorzowie Śl. ul. Kluczborska, Kościelna, Rynek, Byczyńska i Mała wraz z wymianą kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w Gorzowie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, wartość dofinansowania: 677 982,22 zł

 

2012 rok

 1. Przebudowa ulic w Gorzowie Śląskim ul. Kluczborska, Kościelna, Rynek, Byczyńska i Mała wraz z wymianą kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej. Koszt całego zadania 2 583 370,33 zł łącznie 80% dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2 073 363,58 zł z roku 2011-12.
 2. Trzy projekty z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „ Zagospodarowanie miejsca wypoczynkowego w Kozłowicach, Kobylej Górze, Skrońsku”. Wartość całkowita zadań: 83 132 zł, wartość dofinansowania: 44 122,79 zł
 3.  „Uporządkowanie parku miejskiego w Gorzowie Śląskim wraz z infrastrukturą sportowo  rekreacyjną i odnową amfiteatru” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,  koszt całkowity zadania: 1 698 246,71 zł, wartość dofinansowania: 500 000,00 zł.
 4. „Zakup Wozu asenizacyjnego z funkcją WUKO” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, wartość dofinansowania: 266 133,00 zł
 5.  „Przebudowa konstrukcji dachowej z pokryciem oraz remont i wyposażenie budynku sali Wiejskiej w Pakoszowie” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich; całkowity koszt inwestycji 218 470,50 zł, wartość dofinansowania: 104 510,00 zł
 6. Projekt "Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości",  wartość całkowita sprzętu 500.000,00 zł,  wartość dofinansowania 346.944,65 zł.

 

2013 rok

 1. Na zakończone zadanie budowy kanalizacji sanitarnej Jastrzygowice - Gorzów Śl. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, wartość dofinansowania 112 075,29 zł
 2. Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej poprzez utworzenie miejsca wypoczynkowego w miejscowości  Zdziechowice z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, wartość całkowita zadania:  59 471,00 zł, wartość dofinansowania 25 000,00zł
 3. Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej poprzez utworzenie miejsca wypoczynkowego w miejscowości  Goła z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, wartość całkowita zadania: 51 614,00 zł, wartość dofinansowania 24 269,60 zł

 

2014 rok

 1. 624 877,69 zł - końcowa dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Praszka w miejscowościach Szyszków, Wygiełdów, Praszka ul. Pilawy. gm. Gorzów Śląski w miejscowościach Gorzów Śląski ul. Oleska, Jastrzygowice oraz gm. Radłów miejscowość Kościeliska” Łączne dofinansowanie z U.E. - 5 700 039,91 zł.

 

W trakcie realizacji:

 1. Budowa kompleksu sportowego w Zdziechowicach, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, wartość całkowita zadania: 858 601,52 zł, wartość dofinansowania: 310 000,00 zł,
 2. Rozwijanie małej infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie miejsca     wypoczynkowego w miejscowości  Jastrzygowice z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, wartość całkowita zadania 80 754,78 zł, wartość dofinansowania: 25 000,00 zł,
 3. Rozwijanie małej infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie miejsca wypoczynkowego w miejscowości  Krzyżanowice z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, wartość całkowita zadania: 67 017,73, wartość dofinansowania 25 000,00 zł,
 4. Rozwijanie małej infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie miejsca wypoczynkowego w miejscowości  Jamy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, wartość całkowita zadania 59 519,08 zł, wartość dofinansowania 25 000,00 zł,
 5. Wyposażenie obiektu rekreacyjno-sportowego w Gorzowie Śląskim z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, wartość całkowita zadania: 60 771,73 zł , wartość dofinansowania 25 000,00 zł.

 

Budowa Hali Widowiskowo- Sportowej w Gorzowie Śląskim wraz z zagospodarowaniem terenu i budową „Mojego Boiska Orlik 2012”:

Wartość całkowita budowy Hali: 5 850 265,69 zł

Dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do kwoty 1 550 000,00 zł.

Na budowę Mojego Boiska Orlik 2012 otrzymano dotację ze środków budżetu państwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki) w wysokości 351 000,00 zł oraz ze środków Województwa Opolskiego 50 000,00 zł.

 

Oprócz zadań inwestycyjnych Gmina Gorzów Śląski realizuje tak zwane miękkie projekty i pozyskuje zewnętrzne środki finansowe z Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej na międzynarodowe wymiany partnerskie oraz z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży na organizację Partnerskiego Obozu Młodzieżowego, który stacjonuje w czasie przerwy wakacyjnej w Ośrodku Wypoczynkowym w Uszycach i skupia młodzież polską,  niemiecką i węgierską. Dodatkowo Gmina pomaga w uzyskaniu zewnętrznych środków finansowych naszym społecznym organizacjom gminny.

 

Z ramienia Rzymskokatolickiej Parafii pw. Trójcy Świętej w Gorzowie Śląskim:

 1. Przebudowa parkingu w historycznym centrum Gorzowa Śląskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, wartość całkowita zadania: 135 798,08 zł, wartość dofinansowania 93 907,00 zł,
 2. Budowa dzwonnicy wraz z zagospodarowaniem ternu wokół kościoła z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, wartość całkowita zadania 403 326,00 zł, wartość dofinansowania 190 000,00 zł.