Fotorelacja z montażu i poświęcenia dzwonu

Na nowo wybudowanej dzwonnicy w kościele Parafii Trójcy Świętej w Gorzowie Śląskim został zamontowany dzwon, którego skonfiskowali hitlerowcy w 1943 r. w celu przetopienia na broń. Pochodzący z 1711 r. dzwon, powrócił z Niemiec - cudem ocalony - po niemal 70 latach, uroczyście oddany przez Biskupa Ordynariusza diecezji Rottenburg-Stuttgart w kwietniu 2011 r. 

Zdjęcia z montażu, krótka fotorelacja:

[gallery,id_cms='26']

 

W niedzielę 28 września 2014 r. o odbyła się uroczystość poświęcenia dzwonu oraz nowowybudowanej dzwonnicy uroczystości przewodniczył dziekan rejonu kluczborskiego ks. Prałat Bernard Joszko w obecności ks. Proboszcza Józefa Dziuka, O. Justyna , kleryka Mateusza i licznych wiernych przybyłych na uroczystość. 

[gallery,id_cms='27']