W marcu 2012r. polscy przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie działań związanych z rozpoczęciem lub zwiększeniem eksportu. Polskie firmy maja możliwość  pozyskania bardzo dużej dotacji.  Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 200 tys. PLN

 W ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1 wspierane będą:

- wyszukiwanie i dóbr partnerów na rynku docelowym,

-uzyskanie niezbędnych dokumentów do wprowadzenie produktów/usług na wybrany rynek zagraniczny,

-udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy,

-udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą,

-doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranym rynku zagranicznym.

Centrum Informacji Gospodarczej oferuje kompleksową usługę. Firma prowadzi przez cały proces pozyskiwania dotacji i przygotowuje komplet dokumentów (wnioski o dofinansowanie, Plan Rozwoju Eksportu). Jednocześnie informują, że nie pobierają prowizji od uzyskanego dofinansowania.

Firmy zainteresowane pozyskaniem dotacji w ramach Działania 6.1 prosimy o kontakt tel: 22 8750900 lub 22 8750901, e-mail: zanetaslowik@cig-promocja.pl

Centrym Informacji Gospodraczej

03-984 Warszawa ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 9/158