Gmina Gorzów Śląski dla Rodziny

Szczegółowe informacje dotyczące programu Gmina Gorzów Śląski dla Rodziny zawarte są w   poniższym załączniku zawierającym : 

-Uchwałę Nr XL/306/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu „Gmina Gorzów Śląski dla Rodziny”;

- regulamin programu "Gorzów Śląski dla Rodziny";

- regulamin wydawania i korzystania z karty "Gorzów Śląski dla Rodziny"

 

Zapraszamy do:

Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl.  

46-310 Gorzów Śl.

ul. Wojska Polskiego 15

tel. 34 350 57 10 wew. 32