Ogólnopolska Karta Rodziny

 

KARTA DUŻEJ RODZINY

 

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pod adresem  https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina ,

oraz zapraszamy do:

Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl.  

46-310 Gorzów Śl.

ul. Wojska Polskiego 15

tel. 34 350 57 10 wew. 32