WYKAZ przeznaczonych lokali użytkowych do adaptacji na lokale mieszkalne

W Y K A Z

Zgodnie z Rozdziałem IX § 12 „Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wymagających remontu kapitalnego” Uchwały Nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu Gminy Gorzów Śl. na lata 2012-2016 z póz. zm., Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim przeznacz do adaptacji na lokale mieszkalne n/w lokale użytkowe.

 

  • Gorzów Śląski ul. Gustawa Gorzołki 3, pow. 57,95m 2
  • Gorzów Śląski ul. Lompy 2, pow. 45,00m 2
  • Pakoszów 8, pow. 57,77m 2
  • Skrońsko 26, pow. 70,73m 2

 

 

Wszelkich informacji  odnośnie w/w lokali można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim bądź tel.34/3505-710 wew. 35 lub Zakładzie Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim tel. 34/3594-070.

 

 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

           Artur Tomala

 

 

Gorzów Śląski dn. 09.10.2014r.