Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. Zagospodarowanie miejsca wypoczynkowego przy szlaku
oraz oznakowanie małej infrastruktury turystycznej w Skrońsku,
której celem jest rozwój turystyki w oparciu o potencjał przyrodniczy
i krajobrazowy obszaru, który nawiązuje do najcenniejszych lasów liściastych
ze źródliskami i wodospadami meandrującego Potoku Skrońskiego
w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju
w zakresie małych projektów
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
                                                                         OZNAKOWANIE..jpeg
DSCF8068.jpeg
DSCF8071.jpeg
DSCF8072.jpeg
DSCF8076.jpeg
DSCF8077.jpeg
DSCF8080.jpeg
DSCF8085.jpeg
DSCF8089.jpeg
DSCF8101.jpeg
DSCF8109.jpeg