W marcu 2012 roku nabór składania wniosków o dofinansowanie działań związanych z rozpoczęciem lub zwiększeniem eksportu.

koniec tekstu promocyjnego

DOTACJE UNIJNE DLA POLSKICH FIRM do 200.000 PLN. Aktualnie przyjmujemy zgłoszenia do I rundy aplikacyjnej w 2012 roku.

      W marcu 2012 roku polscy przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie działań związanych z rozpoczęciem lub zwiększeniem eksportu. Polskie firmy mają możliwość pozyskania bardzo dużej dotacji na wsparcie działań związanych z wejściem na rynki zagraniczne, min. udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy oraz udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 200 tys. PLN! Nasza firma w ramach wyżej wymienionego działania świadczy usługi doradcze (przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu), jak również przygotuje Państwa wnioski o dofinansowanie (Etap I oraz Etap II).

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1 wspierane będą:- wyszukanie i dobór partnerów na rynku docelowym- uzyskanie niezbędnych dokumentów do wprowadzenia produktów/usług na wybrany rynek zagraniczny- udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy- udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą- doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranym rynku zagranicznym.

W I etapie powyższego działania możecie Państwo aplikować o pieniądze na usługę sporządzenia "Planu Rozwoju Eksportu". Kwota dotacji, jaką można uzyskać to 10 tys. zł. Maksymalny % dofinansowania to 80% kosztów kwalifikowanych projektu co oznacza, że ponosicie Państwo tylko 20% kosztów przygotowania Planu Rozwoju Eksportu. 

W II etapie aplikujecie Państwo o pieniądze na działania eksportowe, które zdefiniowane zostały we wcześniej sporządzonym Planie Rozwoju Eksportu. W etapie tym możecie Państwo uzyskać do 200 tys. zł (co stanowi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych projektu.) 

Centrum Informacji Gospodarczej oferuje Państwu kompleksową usługę. Firma przeprowadzi Państwa przez cały proces pozyskiwania dotacji i przygotuje komplet dokumentów (wnioski o dofinansowanie, Plan Rozwoju Eksportu).Jednocześnie podkreślamy, że  firma nie pobieramy prowizji od uzyskanego dofinansowania.

Firmy zainteresowane pozyskaniem dotacji w ramach Działanie 6.1 prosimy o kontakt.  Szczegółowe informacje.tel./faks:+48 22 875 09 00    +48 22 875 09 01e-mail: zanetaslowik@cig-promocja.pl