Ostatni w 2014 roku nabór wniosków - dotacje unijne dla mikroprzedsiębiorstw

VI nabór wniosków do poddziałania 1.1.2. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach, RPO Woj. Opolskie

koniec tekstu promocyjnego

program_regionalny.jpegDo udziału w konkursie w terminie od 12.11.2014r. do 26.11.2014r. zaprasza się: 

  • Mikroprzedsiębiorstwa

Dotacja dla mikroprzedsiębiorstw na wydatki inwestycyjne związane z:
 

  •   zakupem oraz unowocześnieniem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej;
  •   zakupem wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizacją projektu.

 

Inwestycja musi być realizowana na terenie woj. Opolskiego

  •  Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi maksymalnie 65%
  •  Minimalna/maksymalna kwota dofinansowania wynosi od 20 tys. PLN do 300 tys. PLN

Maksymalny okres realizacji inwestycji do 30 grudnia 2015 roku

 

Więcej informacji:

http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=5141&idd=1586

lub

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w  Kluczborku


Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

ul. Katowicka 1 (siedziba Starostwo Powiatowe w Kluczborku)
46-200 Kluczbork
godziny pracy: pon.: 8:00-18:00, wt-pt.: 08:00-16:00

tel.: (77) 418 52 18 wew. 180, 183
fax: (77) 418 65 20
e-mail: lpi.kluczbork@opolskie.pl