Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. Zagospodarowanie miejsca wypoczynkowego przy szlaku
oraz oznakowanie małej infrastruktury turystycznej w Skrońsku,
której celem jest rozwój turystyki w oparciu o potencjał przyrodniczy
i krajobrazowy obszaru, który nawiązuje do najcenniejszych lasów liściastych
ze źródliskami i wodospadami meandrującego Potoku Skrońskiego
w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju
w zakresie małych projektów
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 
                                                                         OZNAKOWANIE..jpeg
 
 
 
 
 
 
DSCF8137.jpeg
DSCF8141.jpeg
DSCF8150.jpeg
DSCF8154.jpeg
DSCF8148.jpeg
DSCF8153.jpeg