Uroczyste uhonorowanie sołtysów z ponad 20 letnim stażem oraz wsi Pawłowice

     

 Na ostatniej sesji  rady miejskiej Gorzowa Śląski  podsumowującej 4 letnią kadencję zostali uroczyście uhonorowani za ponad 20-letni staż na stanowisku sołtysa:

- Pani Eryka Jonek, sołtys Pawłowic, staż pełnienia funkcji sołtysa udokumentowany od 1990 roku. Warto dodać, że w czerwcu 2015 roku Pani Eryka będzie obchodzić 40-tą rocznice na stanowisku sołtysa.

- Pan Bogusław Dziedzic, sołtys Kobylej Góry, staż pełnienia funkcji sołtysa udokumentowany od 1990 roku.

      Również na tej sesji zostały złożone gratulacje i podziękowania składane na ręce Pani Krystyny Płatek reprezentującej wieś Pawłowice miejscowości, która w tegorocznym konkursie „Piękna Wieś Opolska”  w kategorii „Wieś przeżyć i emocji” zajęła I miejsce, tym samym godnie reprezentując naszą gminę w województwie opolskim.

20141107_131916.jpeg