Spotkanie informacyjne dot. naboru do Poddziałania 1.1.2 RPO WO 2007-2013 w Kluczborku

Spotkanie odbędzie się 17 listopada 2014 r. o godz. 10:00 w Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Kluczborku,

ul. Sienkiewicza 22
 

koniec tekstu promocyjnego

Spotkanie informacyjne dot.

naboru do Poddziałania 1.1.2 RPO WO 2007-2013

w Kluczborku

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kluczborku we współpracy z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikroprzedsiębiorców na bezpłatne spotkanie informacyjne dot. naboru do Poddziałania 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach RPO WO 2007-2013
w Kluczborku.

 

Spotkanie odbędzie się 17 listopada 2014 r. o godz. 10:00

w Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Kluczborku,

ul. Sienkiewicza 22
 

Spotkanie adresowane jest do mikroprzedsiębiorców z terenu województwa opolskiego, zainteresowanych udziałem w aktualnie ogłoszonym naborze do Poddziałania 1.1.2 RPO WO 2007-2013.

Ogłoszenie o naborze dostępne jest pod adresem:

http://www.rpo.ocrg.opolskie.pl/a/2148/Og%C5%82oszenie_o_VI_naborze_wnioskow_o_dofinansowanie_projektow_w_ramach_poddzia%C5%82ania_1_1_2_RPO_WO_2007-2013.

 

UWAGA! Nabór skierowany jest do mikroprzedsiębiorstw, których prawna siedziba lub miejsce realizacji projektu znajduje się na terenie miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców.

 

Dodatkowo na spotkaniu przedstawione zostaną informacje nt. działalności Instytucji Otoczenia Biznesu w województwie opolskim, usług Sieci PIFE oraz źródeł informacji o funduszach europejskich.

 

W celu zgłoszenia chęci udziału prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego:

https://docs.google.com/forms/d/1ekvhcTs7iut0l_q9U6g_kVK7GPopXMrCY_spLCRhFb4/viewform?embedded=true

 

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Kluczborku (77/418-52-18 w.180/183, lpi.kluczbork@opolskie.pl) lub /Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu (77/ 44 04 720-722, info@opolskie.pl).

 

Zapraszamy serdecznie!