Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestycją w obszary wiejskie

Operacja pn. Zagospoarowanie miejsca wypoczynkowego przy szlaku oraz oznakowanie małej infrastruktury turystycznej w Kozłowicach, której celem jest rozwój turystyki w oparciu o potenjał przyrodniczy i krajobrazowy obszaru, który nawiązuje do cennej przyrody, gdzie na trasie szlaków znajduje się pomnik przyrody ożywionej - ponad 300-letni dąb, a ponadto poprawa jakości życia z wykorzystaniem aktywności społecznej mieszkańców, budowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej, upowszechnienie sportu i rekreacji ruchowej oraz kształtowanie krajobrazu i ładu przestrzennnego.

 OZNAKOWANIE..jpeg
 

 DSCF6997.jpeg
 

DSCF6994.jpeg
 

DSCF6998.jpeg
 

DSCF6987.jpeg
 

DSCF6986.jpeg