Miejsca zagospodarowania odpadów

Informacja o masie poszczególnych rodzajów odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania

koniec tekstu promocyjnego

Nazwa i adres

instalacji,

do której zostały

przekazane

odpady

komunalne

Kod

odebranych

odpadów

komunalnych4)

Rodzaj

odebranych

odpadów

komunalnych4)

Masa odebranych

odpadów

komunalnych5)

[Mg]

Sposób

zagospodarowania

odebranych

odpadów

komunalnych6)

ZUK Ul. Wojska Polskiego 13a 46-310 Gorzów Śląski; Składowisko Odpadów Komunalnych w Krzyżanowicach

20 03 01

Niesegregowane – zmieszane odpady komunalne  

386,70

D5

Linia do segregacji odpadów – Remondis Opole sp. Z o. o., Al. Przyjaźni 9; 45-573 Opole

20 01 02

Szkło

38,66

R5

20 01 39

Tworzywa sztuczne

33,79

R12

Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

EKO-Region Sp. Z o. o. w Bełchatowie ul. Bawełniana 18 Składowisko w Gotartowie

20 03 01

Niesegregowane

51,20

R12

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

0,30

R14

 

 

 

 

ALBA Trading CEE sp. Z o. o. ul. Prosta 36, 53-508 Wrocław

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

1,50

R13

ALBA Ekoplus Sp. Z o. o. Zakład przerobu szkła w Kochłowicach

15 01 07

Opakowania ze szkła

2,20

R12

Electrorecycling Sp. Z o. o. Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego I Elektronicznego, ul. Zawodzie 16, 02-981Warszawa, Instalacja przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego I elektronicznego

20 01 35

 

 

 

 

 

 

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki

 

Zużyte urządzania elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123 i 200135

0,07

 

 

 

 

 

 

0,03

R12

 

 

 

 

 

 

R12

Instalacja zastępcza Składowisko odpadów komunalnych Świercze Zakład Budowlany Józef Karkos ul. Kluczborska 9a, 46-300 Olesno

20 03 01

Niesegregowane – zmieszane odpady komunalne

359,00

R12

Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych 47-316 Górażdże ul. Kamienna 11

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

32,80

R12

Zakład Komunalny sp. z o. o. 45-074 Opole ul. Podmiejska 69 – instalacja do kruszenia gruzu

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu gruzu ceglanego odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

4,50

D5

Instalacja MBP ul. Podmiejska 69, 46-074 Opole

20 03 01

Niesegregowane – zmieszane odpady komunalne

0,13

R12

PPHU Wtórpol ul. Żurawia 1 26-110 Skarżysko Kamienna

20 01 10

Odzież z włókien sztucznych

0,5

R12

 
 

Informacja o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

 

Nazwa i adres
instalacji,
do której
przekazano
odpady
komunalne
ulegające
biodegradacji

Kod
odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji4)

Rodzaj
odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji4)

Masa odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji
nieprzekazanych
do składowania
na składowiska
odpadów5)
[Mg]

Sposób
zagospodarowania
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji8)
nieprzekazanych
do składowania na składowiska odpadów

Linia do segregacji odpadów Remodnis Opole Sp z o. o. Al. Przyjaźni 9

20 01 01

Papier i tektura

10,92

Segregacja odpadów, w tym całość przekazano do recyklingu materiałowego

Instalacja MBP ul. Podmiejska 69, 45-074 Opole

20 01 01

Papier i tektura

14,04

Mechaniczno biologiczne przetwarzanie, w tym w całości przekazane do wykorzystania jako paliwo

Kompostownia Zakład Komunalny Sp. z o. o. ul. Podmiejska 69

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20

Kompostowanie

PPHU Wtórpol ul. Żurawia 1 26-110 Skarżysko Kamienna

20 01 10

Odzież z włókien naturalnych

0,5

Recykling materiałowy

 

 

Łączna masa selektywnie odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji [Mg]

45,46